Ukázková Architektura

Začínáme logickou strukturou softwaru, která definuje všechny podstatné komponenty, jejich vlastnosti a reakce.

Ukázkový Backend

Druhým krokem je napsat v Javě nebo Kotlinu takový kód, aby komunikace s databází proběhla při každé akci uživatele bez mrknutí.

				
					extend type Query {
  getCurrencies: [CurrencyTO]
  getI0Wizard (wizardId: String!): I0WizardTO
} 
				
			
				
					input IOWizardInput{ 
  id: String!
  adminEmails: [String]! #Send only editable emails. 
  periodType: EPeriodType
  periodStart: Instant
  baseCurrency: String
  domainName: String
  warehouseName: String 
  safetyStock: Boolean 
  planType: EPLanType
}
				
			
				
					extend type Mutation {
  saveI0Wizard(wizard: IOWizardInput):I0WizardTO
} 

				
			
				
					type IOWizardTO{
  id: String!
  domainName: String 
  domainEditable: Boolean 
  adminEmails: [EmailTo]! 
  periodType: EPeriodType 
  periodStart: Instant 
  baseCurrency: String 
  warehouseName: String 
  safetyStock: Boolean 
  planType: EPLanType
}
				
			
				
					@Component
@RequiredArgsConstructor
public class IOWizardMutationResolver implements GraphQLMutationResolver {
  private final OnboardWizardService wizardService;
  private final TenantService tenantService;
  
  @PreAuthorize ("isAnonymous()")
  @Transactional
  public I0WizardTO saveI0Wizard(I0WizardInput wizard) {
    I0Wizard wizardEntity = mapToEntity(wizard);
    Tenant tenant = wizardEntity.getTenant();
    
    if (tenant.isDomainNameEditable() && (wizard.getDomainName () != null)) {
      String domain = wizard.getDomainName();
      if (!tenantService.isDomainNameFree (domain) && !domain.equals (tenant.getDomainName()))
        throw new IllegalArgumentException("Domain is already used!", domain);
          
      tenant.setDomainName(domain);
    }
    wizardService.saveWizard(wizardEntity);
      
    return I0WizardTO.fromEntity(wizardEntity);
  }
				
			
				
					@Component
@RequiredArgsConstructor
public class I0WizardQueryResolver implements GraphQLQueryResolver {

private final OnboardWizardService wizardService;

  @PreAuthorize ("isAnonymous()")
  public IOWizardTO getI0Wizard(String wizardId) {
    return IOWizardTO.fromEntity((I0Wizard) wizardService.getWizardById(wizardId)
      .filter(t -> EWizardStatus.IN_PROGRESS.equals(t.getWizardStatus()))
      .filter(t -> t instanceof I0Wizard)
      .orElseThrow(C) -> new NotFoundException ("Wizard not found.", IOWizardTo.class.getSimpleName(), wizardId))
    );
  }
}
				
			
				
					@Slf4j
@RequiredArgsConstructor
public abstract class AbstractOnboardWizardService<T extends OnboardWizard> implements OnboardWizardService {

  protected final OnboardWizardRepository wizardRepository;
  
  @Override
  public Optional<OnboardWizard> getWizardById (String wizardId) {
    return wizardRepository.findById(wizardId);
  }
  
  @Override
  public void saveWizard (OnboardWizard wizard) {
    this.wizardRepository.saveAndFlush(wizard);
  }
}
				
			

Ukázkový Frontend

Nakonec tvoříme s MUI krásná grafická rozhraní, ve kterých se koncový uživatel cítí jako doma i mimo homepage.